KONKURS PLASTYCZNY „WIOSENNE KWIATY”

Cele konkursu:

 • zainspirowanie do wyrażania środkami plastycznymi piękna wiosennych kwiatów
 • rozwijanie dziecięcej wyobraźni i wrażliwości.
 • rozwijanie twórczej ekspresji i kreatywności dzieci.

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Nr 1 w Milanówku.
 2. Prace przyjmowane będą do 18.03.2022r.
 3. Temat prac konkursowych – „Wiosenne kwiaty”.
 4. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Praca konkursowa musi być pracą plastyczną wykonaną w dowolnym formacie , techniką dowolną (płaska, przestrzenna)
 2. Prace przekazane na konkurs powinny być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko lub pod kierunkiem nauczyciela/rodzica.
 3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
 4. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatorów Konkursu.
 5. Każda praca powinna zostać zaopatrzona w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, grupę.
 6. Prace należy dostarczyć do 18.03.2022r do nauczyciela prowadzącego grupę.
 7. Koordynatorzy konkursu: Renata Kowalska, Sandra Hoffmann, Barbara Dyra

Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
 2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
  3-4 latki
  5-6 latki
 3. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.
 4. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury powołane przez organizatorów.
 5. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
 6. Ogłoszenie wyników nastąpi do końca marca na stronie internetowej naszego przedszkola.
 7. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.

Uwagi:

 1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.
 3. Prace zgłoszone do konkursu pozostają do dyspozycji Przedszkola nr 1 w Milanówku.

załączniki

Skip to content