Zajęcia

Zajęcia w naszym przedszkolu

Nauczyciele prowadzą:

 • zajęcia tematyczne
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia matematyczne
 • zajęcia rytmiczno – ruchowe
 • zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej
 • zajęcia czytelnicze
 • zajęcia z języka angielskiego w starszych grupach.

W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia reedukacyjne
 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia z dzieckiem uzdolnionym.

Logopedzi po wykonaniu badań przesiewowych kwalifikują dzieci na zajęcia indywidualne.

Psycholog zajmuje się diagnozą i poradami dla wychowawców i dla rodziców w zakresie wsparcia wychowawczego i terapeutycznego.

Prowadzone są zajęcia reedukacyjne dla dzieci za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla dzieci z zaleceniami z poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Rodzice mogą inicjować podejmowanie działań z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu ze specjalistami bądź zgłoszenia potrzeb wychowawcy.

Skip to content