Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Informujemy, iż Przedszkole nr 1 w Milanówku otrzymało dofinansowanie na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.
Priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 skierowany jest m.in. do placówek wychowania przedszkolnego. Otrzymane środki finansowe, w ramach Priorytetu 3, będą przeznaczone na zakup nowości wydawniczych oraz realizację działań promujących czytelnictwo (w tym finansowanie nagród dla dzieci biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).

Skip to content