Listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.

Listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny udostępnione są w sekretariacie oraz na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 78/VIII/2023 Burmistrza Miasta Milanówka oraz z harmonogramem należy dokonać opłaty za dyżur wakacyjny do dnia 29 maja 2023. Po tym terminie, czyli dnia 5 czerwca 2023 Dyrektor ogłosi listę dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny. Brak wpłaty za dyżur jest jednoznaczne z rezygnacją z dyżuru wakacyjnego.

Skip to content