W roku szkolnym 2015/2016 w naszym przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych prowadzone są:

  • zajęcia rytmiczno – ruchowe,
  • zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami gimnastyki korekcyjnej,
  • zajęcia z języka angielskiego. 

Nauczyciele prowadzą:

  • zajęcia matematyczne, 
  • zajęcia plastyczne 
  • zajęcia czytelnicze. 

W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej są nieodpłatne:

  • zajęcia logopedyczne,
  • zajęcia reedukacyjne,
  • zajęcia z psychologiem
  • zajęcia z dzieckiem uzdolnionym.

Logopedzi po wykonaniu badań przesiewowych kwalifikują dzieci na zajęcia indywidualne. Psycholog zajmuje się diagnozą i poradami dla wychowawców i dla rodziców w zakresie wsparcia wychowawczego i terapeutycznego. Prowadzone są zajęcia reedukacyjne dla dzieci za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla dzieci z zaleceniami z poradni psychologiczno – pedagogicznej. Rodzice mogą inicjować podejmowanie działań z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu ze specjalistami bądź zgłoszeniu potrzeb wychowawcy.