Drodzy Rodzice.
Wszystkie osoby przebywające na kwarantannie zostały poddane testom laboratoryjnym.
Kwarantanną objęto 19 dzieci wraz z rodzinami oraz 3 pracownikow przedszkola wraz z rodzinami.
Dzięki życzliwości rodziców i pracowników uzyskałam informację, że wszystkie wyniki testów są ujemne.
Wszyscy poddani testom są zdrowi.
 
Dziękuję Rodzicom i Pracownikom za serdeczny kontakt.
Dobrze, że w trudnych chwilach potrafimy się wspierać.
Życzę szybkiego powrotu do zdrowia choremu pracownikowi.
 
Dyrektor Przedszkola Nr 1,
Dorota Malarska