Drodzy Rodzice !

W związku ze zdiagnozowaniem u jednego z pracowników Przedszkola zakażenia wirusem COVID-19 informuję, że w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym podjęto wszelkie niezbędne działania.

Osoby kontaktujące się z osobą zakażaną zostały objęte kwarantanną oraz nadzorem epidemiologicznym.

Wszystkie pomieszczenia przedszkolne oraz place zabaw zostały dodatkowo zdezynfekowane.

Dyrektor Przedszkola
Dorota Malarska