Dziecko jest zarówno odbiorcą sztuki, jak i jej twórcą. Drogą do odkrywania wspólnej twórczości muzycznej i plastycznej integrującej milanowską społeczność
dziecięcą jest realizowany w Przedszkolu nr 1 projekt edukacyjny „Mały Feliks”. Szereg wydarzeń artystycznych i edukacyjnych towarzyszących projektowi, popularyzujących sztukę ludową i muzykę tradycyjną wśród najmłodszych wpisuje się w kalendarz obchodów Roku Feliksa Dzierżanowskiego. Upamiętnienie twórczości Feliksa Dzierżanowskiego jest inspiracją do zgłębienia edukacji regionalnej i muzycznej.

Festiwal Otwarte Ogrody to kolejne w naszej placówce spotkanie z polską muzyką tradycyjną w tle. „Leć głosie po rosie” – tym razem pograjka i potańcówka skierowana była zarówno do dzieci jak i dorosłych. Kapela ludowa „Mozaika” z Poznania w autentycznej, żywiołowej formie prezentowała elementy tańców wirowych; zabrzmiały oberki, polki, mazurki. Muzycy – uczniowie wiejskich muzykantów przekazali wiedzę o tradycyjnych instrumentach. Wspólnie doświadczyliśmy siły naturalnego śpiewu i recytacji, a zabawie towarzyszyły formy korowodowe, tańce z użyciem gestów, tańce parowe. Nawiązując do tradycji ludowych, powstała zbudowana na żywo przez uczestników spotkania krótka forma teatralna.

Uczestnicy i laureaci konkursu muzycznego „Dziecięce prezentacje piosenki ludowej” ponownie zachwycili znakomitym przygotowaniem wokalnym i tym razem występom artystycznym towarzyszyła radosna, ludowa zabawa i spontaniczna dziecięca radość. Występy artystyczne dzieci to folklorystyczny spektakl pełen barwnych strojów, rekwizytów, tradycyjnych instrumentów muzycznych, znanych ludowych utworów. Wydarzeniu towarzyszyła galeria prac plastycznych inspirowanych sztuką ludową.

To nie koniec dziecięcych spotkań z twórczością ludową, przed nami kolejne inspiracje, wydarzenia rozwijające wśród najmłodszych maleńką świadomość dziedzictwa kulturowego.

Składamy serdeczne podziękowania dyrektorom milanowskich szkół i przedszkoli, nauczycielom, rodzicom, dzieciom za twórcze i artystyczne zaangażowanie w realizowane w naszej placówce projekty.

Dorota Malarska
Dyrektor Przedszkola nr 1
Biuletyn Miasta Milanówka
wydanie specjalne - lipiec 2015r.