Kolejne dotacje z WFOŚiGW na realizację projektów z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.
Gmina Milanówek podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 3 umowy na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. Łączna wartość przyznanej dotacji wynosi 66.289,00 zł.

Zadanie polegające na organizacji konkursu w formie przeglądu teatralnego pod hasłem: „Mali strażnicy przyrody” zrealizowano 3 czerwca 2015 r. Dotacja z WFOŚiGW w wysokości 7683,00 zł umożliwiła zakup  atrakcyjnych nagród. W konkursie wzięło udział 162 dzieci z 3 szkół publicznych i 6 przedszkoli z terenu Milanówka. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy. Zwycięskie drużyny zostały nagrodzone zestawami solarnymi, natomiast pozostali uczestnicy nagrodami pocieszenia. Zwycięskie placówki oświatowe otrzymały statuetki oraz odpowiednio:

I miejsce – Przedszkole Nr 1 za spektakl „Królewna Przyroda i Krasnoludki” (ekran z projektorem i uchwytem)
II miejsce – Grupa świetlicowa ze Szkoły Podstawowej Nr 2 za spektakl „Smog Wawelski” (kamera cyfrowa)
III miejsce – Klasa I a z Zespołu Szkół Gminnych Nr 3, za spektakl „Śmieszka i krasnoludki” (aparat cyfrowy)

Biuletyn Miasta Milanówka
nr 3 - maj / czerwiec / lipiec 2015r.