Uwaga! nastąpiły zmiany zasad w organizacji Wyprzedaży Garażowej organizowanej w Przedszkolu nr 1 przy ulicy Fiderkiewicza. Jest to efekt decyzji podjętych wspólnie przez Radę Rodziców przy Przedszkolu nr 1 oraz Milanowskiego Klubu Mam.

W efekcie rozmów wszystkich stron ustalono:

  • nowy regulamin uwzględniający przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
  • ograniczenie liczby wystawców do 50 stanowisk,
  • rejestrację wystawców drogą mailową i telefoniczną, którą prowadzi Milanowski Klub Mam,
  • powiadamianie Straży Miejskiej przez dyrektora Przedszkola o terminie Wyprzedaży, w celu sprawowania obsługi miejsc parkingowych przy ul. Fiderkiewicza w czasie trwania Wyprzedaży,
  • uczestnictwo w Wyprzedaży Garażowej zarówno dla sprzedających jak i kupujących będzie nieodpłatne,
  • dzieci podczas wyprzedaży mogą przebywać tylko pod opieką osób dorosłych,
  • podczas wyprzedaży będą przestrzegane zasady bezpieczeństwa i przepisy przeciwpożarowe, wytyczne z zakresu bhp zostały ustalone przez specjalistę BHP.

Biuletyn Miasta Milanówka
nr 1 - styczeń / luty / marzec 2015r.