Wraz z nadejściem jesieni, nauczyciele na zajęciach z dziećmi poruszają tematy związane ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie. Rozmawiają
o pogodzie, roślinach, zwierzętach, o jesiennych sposobach spędzania wolnego czasu.

Koniec września to czas, kiedy z drzew spadają nie tylko liście, ale także kasztany. Są one przysmakiem dla wielu zwierząt takich jak: dziki, sarny i niektóre gatunki ptaków. Wychowawczynie rozmawiając o leśnych zwierzętach, ich sposobie życia i odżywiania opowiadały o tym, w jaki sposób należy im pomagać. Tak zrodził się pomysł kolejnej już w naszym przedszkolu akcji na rzecz dokarmiania zwierząt. Jej inicjatorem były nauczycielki z grupy integracyjnej. Pomysł rozpropagowany został w całej placówce. Wszystkie grupy z Przedszkola nr 1 włączyły się w zbiórkę kasztanów, która trwała ponad miesiąc. Chcąc zmobilizować przedszkolaków do akcji zorganizowaliśmy konkurs na największą ilość zebranych kasztanów. Ich zbieranie było okazją do wyjścia z domu i rodzinnych spacerów. Rodzice i dzieci do zadania podeszli wyjątkowo poważnie.

Wykorzystując piękną aurę wszyscy spacerowali ulicami Milanówka i zbierali kasztany. Przynoszono je do przedszkola w ogromnych ilościach. Dzięki zaangażowaniu dzieci, rodziców, nauczycieli i chyba trochę w ramach rywalizacji pomiędzy grupami udało nam się zebrać około 2,5 tony kasztanów! Grupa, która zajęła pierwsze miejsce w konkursie zebrała 492 kg! Przedszkolaki otrzymały dyplomy i słodkie upominki ufundowane przez Radę Rodziców.

Niezwykły jest dalszy przebieg naszej akcji. Za zebrane kasztany otrzymaliśmy pieniądze, które postanowiliśmy przeznaczyć na bardzo szczytny cel. Zakupiliśmy karmę dla zwierząt ze schroniska w Milanówku przy ul. Brwinowskiej. Udało nam się zakupić 300 kg karmy dla psów. Przedszkolaki ze zwycięskiej grupy w nagrodę przekazały osobiście karmę dla piesków podczas odwiedzin w schronisku. Dzieci bardzo przeżyły wizytę w schronisku, która dała im wiele radości i ogrom pozytywnych emocji.

Obowiązkiem ludzi dorosłych, w tym nauczycieli jest kształtowanie opiekuńczej postawy dziecka wobec zwierząt. Od wychowania zależy, czy dziecko wyrośnie na miłośnika przyrody, człowieka szanującego naturalne środowisko i czy wrażliwe będzie na potrzeby zwierząt. Będziemy starali się częściej organizować podobne akcje i zachęcamy do tego wszystkich, którym los zwierząt nie jest obojętny.

Dorota Malarska
Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1
Biuletyn Miasta Milanówka
nr 6 - grudzień 2012r.