Pani dyrektor Dorota Malarska zapowiada występ przedszkolaków (Kamilka, Weroniki, Adasia, Mateusza, Anielki, Mikołaja i Ani) z okazji Dnia Babci i Dziadka

Od ponad pół roku nasze dzieci uczęszczają do nowego przedszkola publicznego przy ul. Fiderkiewicza. Chcemy podzielić się z Mieszkańcami Milanówka naszymi spostrzeżeniami.

Przedszkole jest kolorowe, estetyczne i nowoczesne. Duże okna umożliwiają dzieciom prowadzenie
obserwacji przyrodniczych i najbliższego środowiska. Budynek jest bardzo dobrze przystosowany do tego, aby jak najlepiej zaspokajać
potrzeby dzieci. Do dyspozycji dzieci są sale zajęć z łazienkami oraz sale zajęć dodatkowych i sala gimnastyczna.

Dzieci bardzo szybko przystosowały się do nowego środowiska. Poruszają się sprawnie po przestronnym budynku i terenie przedszkolnym. Od rana budynek jest wypełniony radosnym śmiechem przedszkolaków od najmłodszych 3-latków po najstarsze 5, 6-latki.

Rozwój dzieci poprzez zabawę

Podczas różnorodnych zajęć i zabaw stymuluje się rozwój dzieci i przygotowuje się je do podjęcia obowiązku szkolnego. Dba o to wykwalifikowana kadra nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym, przygotowana do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Dzieci doskonalą swoje umiejętności podczas zajęć z rytmiki, języka angielskiego, tańca towarzyskiego, plastyki.

Zgodnie z podstawą programową w przedszkolu realizuje się następujące zadania:
- stwarzanie warunków, w których dziecko będzie mogło rozwijać się zgodnie ze swoimi możliwościami i zdolnościami, z nastawieniem na rozbudzanie ciekawości poznawczej;
- monitorowanie i stymulowanie rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego;
- kształtowanie postaw moralnych, poczucia sensu i wartości życia, tożsamości narodowej, wartości uniwersalnych i uczenie rozróżniania dobra od zła;
- propagowanie wzorców, norm i zachowań społecznie akceptowanych;
- organizowanie warunków edukacyjnych umożliwiających dzieciom prezentowanie swojej indywidualności, odnoszenie sukcesów i odczuwanie radości z podejmowanej aktywności umysłowej i fizycznej;
- pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych w taki sposób, aby dzieci nie odczuwały przykrości z powodu swoich słabych stron;
- przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci;
- podejmowanie współpracy z rodziną w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
- przygotowanie dzieci do nauki w szkole i rozbudzanie zainteresowań rolą ucznia.

Pierwsze kroki w artystyczny świat…

W życie przedszkola wpisane są różne uroczystości. Stałym punktem w kalendarzu przedszkolaka jest Dzień Babci i Dziadka. Mali wykonawcy prezentowali się wspaniale stojąc na dużej, specjalnie do tego występu przeznaczonej scenie. Za dziećmi w tle zachwycała barwna, bogata dekoracja. Nad nimi rozpościerał się błękit nieba, widoczny dzięki oszklonemu dachowi budynku. Po uroczystości dzieci wręczyły samodzielnie wykonane upominki i zaprosiły przybyłych gości na słodki poczęstunek. Spotkanie w nowym budynku przedszkola dostarczyło zaproszonym Babciom i Dziadkom wielu wzruszeń. Widać było łzy w niejednych oczach.

Bez barier od najmłodszych lat

Od września 2010 roku w przedszkolu została utworzona grupa integracyjna. Liczy ona piętnaścioro dzieci. Spośród nich pięcioro posiada orzeczenia o niepełnosprawności. Zwracając uwagę na potrzeby i możliwości psychofizyczne tych dzieci, w przedszkolu stworzone zostały indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne. Pozwalają one podążać za dziećmi i stawiać wymagania na miarę ich możliwości. Nauczyciele poprzez wykorzystywanie różnych metod i form pracy, stwarzają wszystkim dzieciom szansę wszechstronnego rozwoju. Organizują zajęcia, zabawy dydaktyczne, prowadzą rozmowy dzięki czemu włączają dzieci niepełnosprawne w życie grupy i społeczności przedszkolnej. Uczą tolerancji, akceptacji, pomocy oraz – co niezwykle istotne – uwrażliwiają na potrzeby innych. Naszym zdaniem korzystają na tym wszystkie dzieci Zdobywają nową wiedzę i umiejętności, a przede wszystkim uczą się od siebie prawidłowych zachowań społecznych. Jesteśmy przekonani, że posłanie naszych
dzieci do tego przedszkola było słuszną decyzją.

Katarzyna Śliwka
Marek Sadecki
Karina Warowicka
Renata Urbańska

Biuletyn Miasta Milanówka
nr 3 - czerwiec 2011r.