Dyrektor Przedszkola zaprasza przedstawicieli Trójek Grupowych na Walne Zebranie Rady Rodziców w dniu 14 września 2015r. o godz. 16:00 w budynku przy ul. Fiderkiewicza.

Dorota Malarska