Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID-19 istnieje możliwość przesłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą e-mailową do przedszkola (w formie skanów, fotografii dokumentów). 
Po ustaniu zagrożenia będzie można uzupełnić dokumentację w postaci papierowej.
W przedszkolach istnieje również możliwość złożenia dokumentacji papierowej (w zamkniętych kopertach do skrzynek do tego przygotowanych).