archiprzygody znak pion   logonckrgb

W naszym Przedszkolu realizowany jest ogólnopolski projekt ARCHI – PRZYGODY. Jest to program z zakresu edukacji architektonicznej przygotowany i realizowany przez Narodowe Centrum Kultury dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Stanowi propozycję przeprowadzenia zajęć o tematyce przybliżającej rozumienie pojęcia architektura, a także wprowadzającej w kulturę życia. Do programu zgłosiło się 148 przedszkoli oraz 124 studentów z całej Polski. Wyłoniono 53 przedszkola oraz 54 studentów, którzy wezmą udział w edycji wiosennej ARCHI – PRZYGODY. Cieszymy się, że udało nam się znaleźć w tym gronie.

Podczas proponowanych zajęć dzieci poznają możliwości wykorzystania posiadanych zmysłów do odkrywania najbliższego otoczenia. Przekonają się, że powstanie budowli poprzedza wiele działań poznawczych i twórczych. Zaczynając od zabaw poprzez doświadczenia i własną pracę twórczą uczestnicy programu zapoznają się ze sztuką budowania.
Główne założenia programu skupiają się wokół:

 • sensorycznego nabywania przez dzieci świadomości przestrzeni, w której się poruszają i którą zamieszkują;
 • kształtowania w dzieciach zrozumienia procesu projektowania i realizacji budowli oraz docenienie tradycji architektonicznych.

Cele, jakie stawia przed sobą program, to:

 • rozwijanie u dzieci wrażliwości estetycznej;
 • promowanie świadomości społecznej;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci;
 • propagowanie twórczego myślenia;
 • nabywanie kompetencji językowych i komunikacyjnych poprzez poszerzanie słownictwa w zakresie dotyczącym architektury.

Autorzy programu proponują 10 scenariuszy zajęć do realizacji w przedszkolu:

 • Ja i moje otoczenie
 • Przewodnik po mojej okolicy
 • Modele przestrzenne
 • Schronienie
 • Dom i ogród
 • Skala i proporcje
 • Ciepło, zimno? Moje kolory
 • Konstrukcje
 • Przedszkole i jego otoczenie
 • Przyjazne miasto i miejscowość


Zajęcia prowadzą nauczyciele: pani Katarzyna Sadowska i pani Agnieszka Przyczka, oraz absolwentka wydziału architektury – pani Kamila Ratyńska.

Więcej informacji na temat programu ARCHI – PRZYGODY można znaleźć na stronie internetowej www.nck.pl/archi-przygody/