ZASADY I TERMINY REKRUTACJI
DO PRZEDSZKOLI
NA ROK SZKOLNY 2017/2018