REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI
DO PRZEDSZKOLA NR 1
W MILANÓWKU
w roku szkolnym 2018/2019