W związku z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Milanówka nr 45/VIII/2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie: ustanowienia w Urzędzie Miasta Milanówka i jednostkach gminnych dnia pracy wewnętrznej bez przyjęć i obsługi interesantów, w przedszkolu obsługiwanie interesantów będzie odbywać się wyłączne internetowo i telefonicznie DO ODWOŁANIA. Nie będą wydawane rodzicom żadne rzeczy ani podręczniki należące do dzieci.